• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه
بر اساس استاندارد IEC62756-2 ,BSEN50483-6 تجهیزات ارت شامل دو دسته می شود:
  • هادی زمین
از هادی ها جهت اتصال ارت شبکه به الکترود زمین استفاده می شود. این هادی ها به سه نوع سیم زیر تقسیم می شوند: 1-سیم رشته ای مسی 2_کابل رشته ای مسی 3_تسمه فولادی با پوشش گالوانیزه گرم با روکش پلیمری الکترود زمین
  • الکترود زمین
از الکترود جهت انتقال جریان به زمین استفاده می شود. الکترودها از جنس مواد اولیه و نوع ساخت به انواع زیر تقسیم بندی می شوند: در الکترودهای مسی، حداکثر مقاومت الکتریکی مسی 0.018 در الکترودهای فولاد با پوشش گالوانیزه گرم و پوشش مسی 0.25 µΩm و فولاد ضد زنگ 0.8µΩm می باشد.

استحکام کششی صفحه و میله مسی (N/mm²)200-450 صفحه فولادی با پوشش گالوانیزه گرم(N/mm²)290-510 ،میله فولادی با پوشش گالوانیزه گرم یا پوشش مسی و یا فولاد ضد زنگ(N/mm²)350-770 می باشد.