• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

یراق آلات زنجیر مقره

از یراق آلات زنجیر مقره برای بستن مقره کشش یا آویز به کراس استفاده میشود چه مقره پلی سری چه مقره سرامیکی به عبارت دیگراین یراق واسط حین مقره و کراس آرم میباشند. این یراق شامل 4 شبکه میباشد .

  1. کله گاوی (ساکت آی) Socket eye)
  2. شگل (shackle)
  3. گیرنده رکاب یا رابط چشمی یا آبیال (eye ball)
  4. مهره چشمی (eye nut)

امروزه از کله گاوی و آیبال به ندرت استفاده می شود و بیشتر در تعمیرات خطوط از آنها استفاده می گردد.