• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

بر اساس استاندارد IEC62756-2 ,BSEN50483-6  تجهیزات ارت شامل دو دسته میشود.

1. هادی زمین

  • از هادی ها جهت اتصال ارت شبکه به الکترود زمین استفاده میشود این هادی ها به سه نوع سیم
  • سیم رشته ای مسی
  • کابل رشته ای مسی
  • تسمه فولادی با پوشش گالوانیزه گرم با روکش پلیمری تقسیم میشوند

2. الکترود زمین

از الکترود جهت انتقال جریان به زمین استفاده میشود. الکترود ها از جنس مواد اولیه و نوع ساخت به انواع زیر تقسیم بندی میشوند. در الکترود های مسی حداکثر مقاومت الکتریکی مس 0.018µΩm در الکترود های فولاد با پوشش گالوانیزه گرم و پوشش مسی 0.25µΩm و فولاد ضد زنگ 0.8µΩm است.

استحکام کششی صفحه و میله مسی 200/450N/mm2 ،صفحه فولادی با پوشش گالوانیزه گرم290/510N/mm2  میله فولادی با پوشش گالوانیزه گرم یا پوشش مسی و یا فولاد ضد زنگ 350/770N/mm2 است.