• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

محصولات

سکوهای ترانس که عمدتاً از ناودانی ساخته می شوند،جهت نگهداری ترانس های هوایی بر روی تیر استفاده می شوند.استانداردهای مورد استفاده جهت ساخت آن عبارت اند از :
ANSIC13506,ASTM/A153 جهت آبکاری
4477-1 استاندارد ناودانی
13968-1 استاندارد نبشی (استاندارد ملی ایران می باشد)
سکوها به دو دسته یک طرفه و دو طرفه تقسیم می شوند.