• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

محصولات

از یراق آلات زنجیر مقره برای بستن مقره کشش یا آویز به کراس استفاده میشود چه مقره پلی سری چه مقره سرامیکی به عبارت دیگر این یراق واسط حین مقره و کراس آرم است. این یراق شامل 4 شبکه است.
1.کله گاوی (ساکت آی Socket eye)
2.شگل (shackle)
3.گیرنده رکاب یا رابط چشمی یا آبیال (eye ball)
4.مهره چشمی (eye nut)
امروزه از کله گاوی و آیبال به ندرت استفاده می شود و بیشتر در تعمیرات خطوط از آنها استفاده می گردد.