• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

محصولات

جهت نگه داری هادی لخت هوایی ACSR از سایز 120 تا 226 (HYENA-LINX) استفاده میشود. جنس بدنه از آلومینیوم آلیاژی A356 مقاوم به خوردگی و یوبولت ها از جنس ST37 با پوشش گالوانیزه گرم است.
قطر دنده ها 12 میلی متر است و گشتاور مجاز برای بستن پیچ ها 40 نیوتون است حداقل بار شکست کلمپ (SMFL )، 95 درصد استحکام نامی هادی (RTS ) معادل 75.81 (KN) کیلونیوتون است.
دارای گواهی تست مطابق استاندارد IEC61284 برای بدنه و ASTM.A153 برای پوشش گالوانیزه گرم است.