• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

محصولات

جهت نگه داری هادی لخت هوایی ACSR از سایز 70 تا 120 (MINK-HYENA) استفاده میشود. جنس بدنه از آلومینیوم آلیاژی A356 مقاوم به خوردگی و یوبولت ها از جنس ST37 با پوشش گالوانیزه گرم است.
قطر دنده ها 12 میلی متر است و گشتاور مجاز برای بستن پیچ ها 40 نیوتون است، حداقل بار شکست کلمپ (SMFL)، 95 درصد استحکام نامی هادی (RTS) معادل 38.86(KN) کیلونیوتون است.
دارای گواهی تست مطابق استاندارد IEC61284 برای بدنه و ASTM.A153 برای پوشش گالوانیزه گرم است.