• اصفهان، کیلومتر 14 جاده علویجه
  • اصفهان،کیلومتر 14 علویجه

جرقه گیر ها

جرقه گیر ها به منظور حفاظت از شبکه و تجهیزات شبکه در مقابل صاعقه استفاده میشوند که به دو دسته APD  (PROTICTION DEVICE )،ARC  و PAD ( Power Arc Device )

این تجهیزات بر روی مقره های پلیمری کششی و سوزنی و یا سرامیکی نصب میشوند جرقه گیرهای APD  معمولا برای شبکه هایی است که فاصله ……. 60cm دارند.